Hệ thống cửa hàng

Cửa hàng Hồ Chí Minh

  Xô Viết Nghệ Tĩnh
  Tân Sơn Nhì
  Nguyễn Thái Bình
  Chu Văn An

Cửa hàng Bình Dương

  An Phú
  Lái Thiêu

Cửa hàng Đà Nẵng

  Hoàng Diệu
  Ông Ích Khiêm