Hướng Dẫn Mua Hàng

  1. Chọn mục sản phẩm.
  2. Chọn danh mục sản phẩm.
  3. Lựa chọn sản phẩm.
  1. Bạn có thể dùng tính năng “Thêm vào giỏ” để có thể đặt nhiều món hàng trên một đơn hàng.
  1. Chọn mục giỏ hàng
  2. Kiểm tra giỏ hàng
  3. Tiến hành đặt hàng
  1. Điền đầy đủ thông tin.
  2. Kiểm tra sản phẩm
  3. Hoàn tất đặt hàng