STT

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TCB

NHÓM: CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT (MỘC)

1

Cà phê rang tươi - Tươi Đậm

97/CPTPV/2022

2

Cà phê rang tươi - Tươi Vui

97/CPTPV/2022

3

Cà phê rang tươi - Tươi Thơm

97/CPTPV/2022

4

Cà phê rang xay Love Coffee

83/CPTPV/2020

5

Cà phê nguyên hạt Love Coffee

82/CPTPV/2020

6

Cà Phê Decaf

98/CPTPV/2022

7

Cà phê Arabica Cầu Đất

72/CPTPV/2020

8

Cà phê Robusta Dak Mil

73/CPTPV/2020

9

Cà phê pha phin truyền thống

71/CPTPV/2020

10

Cà phê Gu Việt pha máy

69/CPTPV/2020

11

Cà phê Gu Ý pha máy

70/CPTPV/2020

12

Cà Phê Mộc 2

77/CPTPV/2020

13

Cà Phê Rang Củi

46/CPTPV/2020

14

Cà phê bột Phương Vy 25th Anniversary

42/CPTPV/2020

15

Cà phê hạt rang (không tẩm)

21/CPTPV/2018

16

Cà phê hạt PV Fine Coffee Connoisseur

19/CPTPV/2018

17

Cà phê hạt PV Fine Coffee Saigon Moment

18/CPTPV/2018

18

Cà phê hạt PV Fine Coffee Italiano

17/CPTPV/2018

19

Cà phê hạt PV Fine Coffee Americano

16/CPTPV/2018

20

Cà phê hạt PV Fine Coffee French Roast

15/CPTPV/2018

21

Cà phê bột PV Fine Coffee Americano

20/CPTPV/2018

22

Cà phê bột PV Fine Coffee Connoisseur

14/CPTPV/2018

23

Cà phê bột PV Fine Coffee Saigon Moment

13/CPTPV/2018

24

Cà phê bột PV Fine Coffee Italiano

12/CPTPV/2018

25

Cà phê bột PV Fine Coffee French Roast

10/CPTPV/2018

26

Cà phê rang dạng bột

22/CPTPV/2018

NHÓM: CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT (CÓ TẨM)

1

Moka Chồn

80/CPTPV/2020

2

Healthy Coffee

67/CPTPV/2020

3

Cà Phê Mộc 1

76/CPTPV/2020

4

Cà Phê Mộc 3

78/CPTPV/2020

5

Cà phê chồn robusta

01/CPTPV/2024

6

Cà phê rang xay 3

04/CPTPV/2023

7

Cà phê rang xay 2

03/CPTPV/2023

8

Cà phê rang xay 1

02/CPTPV/2023

9

Cà phê hạt rang 3

101/CPTPV/2022

10

Cà phê hạt rang 2

100/CPTPV/2022

11

Cà phê hạt rang 1

99/CPTPV/2022

 NHÓM: CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG

1

Culi Chồn

79/CPTPV/2020

2

Passion Coffee

68/CPTPV/2020

3

Cà phê Phin Đậm

81/CPTPV/2020

4

Horeca blend 1

74/CPTPV/2020

5

Horeca blend 2

08/CPTPV/2023

6

Horeca blend 3

85/CPTPV/2020

7

Cà phê Robusta

28/CPTPV/2019

8

Cà phê Hương Chồn

84/CPTPV/2021

9

Cà phê bột Moka

02/CPTPV/2018

10

Cà phê bột Ban Mê

01/CPTPV/2018

11

Buôn Mê Thuột Đặc Biệt

06/CPTPV/2023

12

Buôn Mê Thuột Moka

05/CPTPV/2023

13

1992 Premium Blend

39/CPTPV/2019

14

Pha phin truyền thống

14/CPTPV/2023

15

Cà phê phối trộn

40/CPTPV/2019

NHÓM: CÀ PHÊ TIỆN LỢI

1

Cà phê tiện lợi Phin To Go

11/CPTPV/2023

2

Cà phê phin giấy SaiGon Moment

63/CPTPV/2020

3

Cà phê phin giấy French Roast

62/CPTPV/2020

4

Cà phê phin giấy Connoisseur

61/CPTPV/2020

5

Cà phê phin giấy Italiano

65/CPTPV/2020

6

Cà phê phin giấy Americano

64/CPTPV/2020

7

Cà phê viên nén Delipresso Saigon Moment

36/CPTPV/2019

8

Cà phê viên nén Delipresso French Roast

34/CPTPV/2019

9

Cà phê viên nén Delipresso Italiano

33/CPTPV/2019

10

Cà phê viên nén Delipresso Americano

35/CPTPV/2019

11

Cà phê viên nén Delipresso Connoisseur

32/CPTPV/2019

12

Cà phê viên nén Delipresso Cà Phê Phin

94/CPTPV/2021

13

Cà Phê Hòa Tan Sữa Đá 3in1

30/CPTPV/2019

14

Nam Việt Hazelnut Aroma

75/CPTPV/2020

15

Nam Việt Morning Delight

25/CPTPV/2019

NHÓM: TRÀ PHƯƠNG VY

1

Trà ô long

01/CPTPV/2023

2

Trà hương lài

44/CPTPV/2020

3

Trà hương sen

43/CPTPV/2020

4

Trà xanh

105/CPTPV/2022

NHÓM: BẮP

1

Bắp rang tẩm

96/CPTPV/2021

2

Bắp rang không tẩm

13/CPTPV/2023

NHÓM: ĐẬU NÀNH

1

Đậu nành hạt rang 1

102/CPTPV/2022

2

Đậu nành hạt rang 2

103/CPTPV/2022

3

Đậu nành hạt rang 3

104/CPTPV/2022

4

Đậu nành hạt rang

66/CPTPV/2020